card

Бүтээгдэхүүн

SkyLine 13800

Бүтээгдэхүүний нэр:

SkyLine

Бүтээгдэхүүний код: 13800
Материал:

100% universal nylon 6

Хэмжээ: 50х50cm
Жин:

580g/m2

Зузаан: 3.0/4.0/5.5mm

Нэмэлт зургууд

Холбоотой бүтээгдэхүүн